НАСИЩАНЕ НА ПЕЧАТНИ ПЛАТКИ

                                       

Съвременните технологии постоянно следват  тенденцията на миниатюризиране в електрониката. ЕМ ТЕХ има дългогодишен опит в асемблирането на печатни платки с интегрални схеми с различни видове корпуси и SMD компоненти с размери на корпуса от 0402, които са неизменна част от съвременните високо технологични изделия в съответствие със стандартите за оценка на качеството на асемблирани печатни платки. Предлагаме насищане на печатни платки в дребни и средни серии и елементи предоставени от клиента. Възможен е тест на готовите платки при желание .Цените  се сформират в зависимост от типа, сложността и изискванията на клиента като се нуждаем от проект на платката, точна и пълна спецификация на елементите, брой на платките за насищане и срок за изпълнение. Услугите включват повърхностен (SMT) и обемен монтаж на печатни платки, електро-механичен монтаж и сглобяване на крайно изделие. Преди експедиция може да се направи функционален тест, като обхватът му се договаря с клиента. В процеса на серийно изработване на продукта на клиента, в стремежа си да предоставим най-добрата услуга, ние предлагаме решения, с които да осигурим по-качествено и по-рентабилно производство. Линиите ни за повърхностен монтаж ни дават възможност да бъдем гъвкави в планирането и да осигурим равномерно натоварване на производствения процес, ефективност и изпълнение на поръчките на време.

        

                Класически (обемен) монтаж върху печатни платки

Нареждането на конвенционалните елементи върху платката се извършва ръчно, като в този участък е обособена зона за защита от  статично електричество. Работниците носят защитни гривни и участъкът е подходящо маркиран. Спояването на наситените платки се прави ръчно с цифрови станции за запояване . 

                                                                  Повърхностен монтаж (SMD)

За насищането на печатните платки с SMD елементи ние разполагаме с високоскоростни машини Pick & Place  с капацитет 2500 елемента на час. Спояването на елементите върху платките става ръчно или в инфрачервена тунелна три-зонова пещ . Според изискванията на клиента спояването става посредством оловен или безоловен припой (паста), като полагането на спояващата паста се нанася с прецизен стенсил принтер или при по-малки серии с диспенсър. 

                                                              Допълнителни и монтажни дейности


- Производство на специализирани кабели и кабелни снопове – разкрояване, зачистване, спояване или кримпване на различни накрайници и куплунги, тестване.
- Тестване на електронни изделия – функционален тест съгласно спецификации на изделията. 
- Асемблиране и опаковка на крайни изделия.