ШПРИЦОВАНЕ НА ПЛАСТМАСА ПОД НАЛЯГАНЕ

 

                                  

Ем Тех разполага с висок клас автоматизирана шприц машина за леене на пластмаса под налягане, пригодена за многосерийно производство с тегло на изделието до 70 гр.  от термопластични пластмаси.Леенето под налягане е предпочитан процес при производство на пластмасови изделия , поради високата точност на размерите , повторяемост , ниска себестойност на крайният продукт и малка нужда от довършителни операции по изделието. Използваните заготовъчни  термопластични материали са с доказана устойчивост и безопасност.